RZS
RZS znane pod nazwą reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą przewlekłą, zapalną, układową tkanki łącznej, która prowadzi do niepełnosprawności, inwalidztwa i przedwczesnej śmierci. Przewlekły i okaleczający charakter RZS oraz ograniczona skuteczność i niepożądane skutki postępowania terapeutycznego wpływają na obniżenie jakości życia chorujących na tę przypadłość. Wraz z postępem choroby, deformacją stawów i postępującą niesprawnością chory staje się zależny od otoczenia. Mogą pojawić się problemy z akceptacją choroby, co niesie ze sobą wiele problemów natury nie tylko fizycznej, ale również psychologicznej a także społecznej. Pacjent potrzebuje wsparcia, opieki ze strony najbliższych i kompleksowej pomocy personelu medycznego.
W przypadku chorujących na RZS niezwykle istotna jest ocena jakości życia w wymiarze funkcjonowania fizycznego, psychicznego, społecznego i środowiskowego, oraz ocena wpływu czasu trwania choroby na jakość życia.
Diagnoza choroby przewlekłej niesie ze sobą zmiany i wyzwania w życiu pacjenta, istotnie wpływając na jego życie rodzinne, tym samym wymuszając zmiany dotychczasowych relacji. Pojawienie się choroby w rodzinie wiąże się z kosztami emocjonalnymi oraz materialnymi. Choroba może być przeszkodą w zdobyciu zawodu, kontynuowaniu nauki lub dotychczasowej pracy oraz nie rzadko w założeniu rodziny.
W wyniku wielu przeprowadzonych badań stwierdzono, że pacjenci w większości są niezadowoleni ze swojego zdrowia, a wraz z czasem trwania i postępu zmian stawowych i narządowych gorzej oceniają swoje funkcjonowanie, zwłaszcza w sferze fizycznej. Co oznacza, że potrzebują wsparcia i pomocy ( szczególnie dotyczy to osób samotnych). Wielokierunkowe postępowanie terapeutyczne powinno dążyć nie tylko łagodzenia dolegliwości związanych z chorobą, ale także poprawy funkcjonowania pacjenta, a co za tym idzie, poprawy jakości życia.